Kácení stromů


Kácení stromů

Ošetření korun

Kácení

 • v zástavbách
 • na hřbitovech
 • v parcích
 • v nepřstupném terénu

 • výřez suchých větví
 • výřez zavěšených větví
 • sanitární řezy
 • formování korun
 • havarijní stavy

 • horolezeckou technkou
 • směrové kácení
 • montážní plošiny
 • traktor UKT

Kácení


 • horolezeckou technkou
  tam, kde se nedostane žádná technika se strom ořezává postupně po malých čístech a ty se spouští po laně na zem
 • směrové kácení
  se provádí je-li v okoli stromu dostatečný prostor pro jeho skácení
 • montážní plošiny
  tímto zpusobem se kácení provádí tehdy, je-li možné se ke stromu bez problémů dostat. Strom se ořezává po částech. Jestlže je strom v zástavbě nebo v bezprostřední blízkosti majetku, spouští se části po lanech, aby se předešlo možným škodám
 • traktor UKT
  podobné jako u směrového kácení. Strom se vyváže lany a přetáhne na místo určení.

Dále


Zajišťujeme posouzení jednotlivých stromů znalcem - Dendrologem
Firma je pojištěna proti škodám způsobeným při kácení.
Každý strom je po skácení rozřezán na délky dle přání zákazníka

Ceny


Cena za každý strom je stanovena individuálně dle druhu, velikosti a lokace stromu.
Cena je vždy domluvena přímo na místě. Schůzka a konzultace je zdarma.